lör 2018-12-01 kl. 09:00 - 16:00

Strömpilen, Strömpilsplatsen 20, 90743 Umeå


Liksom de senaste åren fortsätter vi att fira ytterligare en fin Kattens Dag med kattvisning på Strömpilen!

Anmäl redan nu ert deltagande till anmalan@bjorkstakatten.se, dock senast den 19/11.
Då vi vill göra plats för så många medlemmar och raser som möjligt är det en katt/person till att börja med, och fler i mån av plats.

Vi återkommer med fler detaljer kring tider etc (tider ovan är preliminära).