tor 2018-11-15 kl. 18:00 - 22:00


Ikväll kommer Lennart Nilsfors till klubblokalen för ultraljudsundersökning av kattternas hjärta och njurar.
Pris 1200 kr/katt (hjärta) för BJK-medlemmar.

Anmälan gör ni till ordforande@bjorkstakatten.se TIDIGAST från 1 november.
OBS! Begränsat antal platser.