tor 2018-09-27 kl. 19:00 - 21:00


Nu är det dags att börja planera 2019 års stora vårutställning!

Välkommen med goda idéer, praktiska insatser och ett glatt humör.
Vi bjuder på fika och redogör för resultatet av årets utställning.


Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå