tis 2018-09-25 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Vill du vara med på Björkstakattens diplomeringskurs för raskattsuppfödare?

Vi utgår från SVERAKs studiematerial (Att ha katt, stadgar och regler) och egna erfarenheter förstås.
Tillsammans beslutar vi denna kväll när och hur ofta vi vill träffas.
Vi beställer även studiematerial efter behov från SVERAK till självkostnadspris.

Efter kursen kan de som vill genomföra SVERAKs uppfödardiplomering.
Men även om du inte kan eller vill göra diplomeringen så är du välkommen.
Det är garanterat lärorikt och intressant för alla som är nyfikna på kattavel.

Kontakta alexandra.krainer@bjorkstakatten.se ifall du vill anmäla dig men inte kan komma tisdag den 25:e sept.