tor 2018-05-24 kl. 19:00 - 21:00

Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4 C, 90336 Umeå


Utvärdering av årets internationella utställning.

Vad gick bra och vad kan bli ännu bättre nästa år?