tor 2018-03-22 kl. 19:00 - 19:00

, ,


En kväll för dig som vll veta mer om hur det går till att ställa ut sin katt.

Förberedelser, burinredning, regelverk, presentationstips och genomgång av hur utställningsdagen går till.
Anmäl i förväg till info@rutskatteri.se om du vill ha din katt med denna kväll, så att alla ryms.
Som vanligt gäller SVERAKs regler för ålder, vaccinering osv för att katten ska kunna följa med.