tor 2018-03-15 kl. 18:00 - 22:00


Inställd p g a för få anmälda katter.
Nästa scanning blir i maj månad.


, ,