tor 2018-01-18 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Välkommen med dina idéer och önskemål om vad Björkstakatten ska göra under 2018!
Gärna med namnförslag på populära och kunniga föreläsare.