mån 2017-11-13 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Det var fullt i klubblokalen med 27 åhörare, flera nya, när djurskyddshandäggare Laila Nordlund var på besök. Hon berättade om sitt arbete med två länsveterinärer, en samordnare och tio handläggare fördelade på två kontor i Umeå och Skellefteå. Förutom djurskyddsärenden bevakar de även bl a transporter, livsmedel, foder, smittskydd samt gör s k normalkontroller. De gör ca 800 kontroller/år. Laila poängterar att kontrollbesök hos kattuppfödare oftast är väldigt trevliga med välskötta och välmående katter.

De som ska söka tillstånd enligt § 16 i Djurskyddslagen är katthem, kattpensionat, privatpersoner med många katter samt uppfödare som har tre eller fler kullar per år. Det är lätt att ansöka via Länsstyrelsens hemsida. Kom ihåg att beskriva dina dagliga kattrutiner, oförutsedda händelser, tillsyn etc. Gör ritningar över de utrymmen där katterna hålls. Redogör för utbildning och erfarenhet, lämna kopior och referenser. När ansökan är komplett bokas en tid för kontroll då en checklista gås igenom. Vägledning till checklistan finns på Jordbruksverkets hemsida. Tillståndet gäller vanligtvis tills vidare.

Laila berättade även om kontrollbesöken, hur de prioriterar bland inkomna anmälningar, gör riskbedömningar osv. Hon gav oss exempel på förelägganden, vad åtalsanmälan är och vad som händer när en katt omhändertas. Nya föreskrifter är på gång! Laila kommer gärna tillbaka till BJK och berättar mer om detta till våren. Bl a är det då meningen att Länsstyrelserna ska överta ansvaret för lagen om tillsyn över hund och katt från polisen.

Djurskyddshandläggare Laila Nordlund. Foto Kristin Stenmark.

Djurskyddshandläggare Laila Nordlund. Foto Kristin Stenmark.