tor 2017-11-09 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Fortsatt planeringen för kattutställningen den 21-22 april 2018.
Presentation av inbjudna domare.
Utformning av inbjudan.

Välkommen med erfarna klokskaper, nya pigga idéer och praktisk organisationsförmåga. Alla behövs!