tor 2017-10-05 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Ikväll startar vi upp planeringen för kattutställningen den 21-22 april 2018.
Ekonomisk rapprt från vårens utställning.

Välkommen med erfarna klokskaper, nya pigga idéer och praktisk organisationsförmåga. Alla behövs!