tor 2017-03-09 kl. 19:00 - 21:00


Genomgång av motioner och andra handlingar inför SVERAKs årsmöte, och diskussion om hur Björkstakatten ska rösta.


, ,