ons 2015-05-06 kl. 00:00 - 00:00

, ,


Veterinär Lennart Nilsfors besöker BJK för ultraljudsundersökning. Kostnad; 1100 kr/hjärtat, 500 kr/njurar.
100 kr tillkommer för icke BJK-medlemmar. Anmälan görs till ordforande@bjorkstakatten.se