tis 2015-09-15 kl. 18:00 - 22:00


Höstens fotokurs med Åke Andersson som lärare blev nästan fullsatt. Vi återkommer efter den praktiska fotodagen med några exempel på elevernas fotokonst.


, ,