tor 2015-10-01 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Redan är det hög tid att påbörja planeringen inför 2016 års internationella kattutställning!

Vi utser en utställningsgrupp och börjar bygga utställningsgrunden. Vi får även veta vilka domare som har bjudits in!