tor 2014-11-13 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vi inledde kvällen med att vi tolv som var där presenterade oss kort för varandra. Därefter höll Anci och Kristin ett föredrag med bildvisning om tamkattens historia. Efter tusentals år som främst rått- och musjägare som ”arbetsuppgift” har kattens uppgift på senare tid alltmer övergått i att höja människor livskvalitet på många plan. Forskning har visat att för inte minst barns utveckling och äldres välmående har katten mycket stor betydelse.


Sedan fikade vi och pratade om vårt favoritämne: Katter. Avslutningsvis presenterades kvällens stjärnor – fem huskatter. Alexandra visade upp treåriga Rut, rödsilvertabby och vit. En lite blyg men mycket snäll treåring. Martina hade med sig lilamaskade Lovis, sex månader, nyfiken och pratsam. Kerstin presenterade treåriga Disa, en svartsköldpadd och vit skönhet med flera utställningsframgångar. Hon föddes utomhus med en tuff start i livet och är ett strålande exempel på hur bra det kan gå för en förvildad katt när den tas omhand av rätt människor. Gunilla och Anna hade med sig ettåriga Elliot, svart-vit, stor, ståtlig och snäll. De visade även busfröet Svante, rödtigré-vit och snart sex månader. (Alla fem på bilder nedan.)


Förhoppningsvis får vi se alla dessa vackra katter med sina ägare på BJKs utställning i april.