tor 2014-10-23 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Vi var bara fem entusiaster som träffades för att klura på motioner till Björkstakattens årsmöte och/eller SVERAKs stämma 2015. Efter gott fika och mycket trevligt kattprat kom vi fram till att vi var tämligen nöjda med det mesta. Några motioner blev det alltså inte.