tor 2014-10-16 kl. 19:00 - 21:00

, ,


Hur ska vi lyfta fram vårt 30-årsjubileum nästa år. Fler kattvisningar i regionen? Intressanta föredrag för medlemmar och allmänhet? Välkommen att diskutera idéer.

Ansvarig: Anders Fjällström